Prayer Time

Iqama
Fajr 06:05 06:30 
Dhuhr 12:52 01:25
Asr 03:58 04:15 
Maghreb    06:26 + 5 min
Isha 07:39 08:00 
Jumuah 01:10